burger image for open side menu
OBECNÉ OBCHDNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky webu

Poskytovatel a definice

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky používání webových stránek , které jsou dostupné na adrese (dále jen Webové stránky), práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatelů při používání Webových stránek, podmínky nákupu produktů nebo služeb na Webových stránkách a práva Zákazníků při nákupu produktů nebo služeb na Webových stránkách.

Provozovatelem webových stránek a prodejcem produktů nebo služeb na těchto webových stránkách je společnost PROVIDIO d.o.o., Trade and Services Ltd (dále jen "poskytovatel").

Podrobnosti o poskytovateli:

Uživatel je právnická nebo fyzická osoba, která navštíví webové stránky (dále jen uživatel).

Kupujícím se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která na webových stránkách nakupuje produkty nebo služby (dále jen "kupující").

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která na webových stránkách nakupuje výrobky nebo služby pro účely mimo svou profesionální nebo výdělečnou činnost (dále jen "kupující spotřebitel"). Ta ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, kde je to výslovně uvedeno, se vztahují pouze na spotřebitele. Ostatní ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují na všechny uživatele a kupující.

Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů a ochrany soukromí uživatelů a zákazníků naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů .

Přijetí, používání a platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí a jsou pro uživatele závazné při každé návštěvě webových stránek. Používáním Webových stránek Uživatel potvrzuje, že přijímá a souhlasí se všemi ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek a že jsou mu tato ustanovení zcela jasná a srozumitelná.

V případě nákupu produktů nebo služeb na webových stránkách tvoří ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nedílnou součást kupní smlouvy mezi poskytovatelem a kupujícím. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek a obsahem komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při nákupu nebo při zadání objednávky na Webových stránkách (např. v potvrzovacím e-mailu) má přednost obsah komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

Obsah těchto Všeobecných obchodních podmínek se může změnit bez předchozího upozornění. V každém případě se pro účely posouzení smluvního vztahu mezi poskytovatelem a kupujícím použije verze platná v době zadání objednávky na webových stránkách.

Vlastnosti a ceny produktů a služeb

Dodavatel zaručuje, že dodané produkty budou mít vlastnosti, rozměry a funkce uvedené u každého produktu na webových stránkách, pokud není v následujícím odstavci uvedeno jinak. Poskytovatel zaručuje, že zakoupené služby budou poskytnuty nebo provedeny způsobem uvedeným u každé služby na Webových stránkách. Bez ohledu na ustanovení tohoto odstavce Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za to, že zakoupené produkty nebo služby budou splňovat konkrétní účel nebo cíl očekávaný nebo sledovaný Zákazníkem, pokud tento účel nebo cíl není zřejmý z popisu produktu nebo služby na Webových stránkách.

Poskytovatel se snaží, aby fotografie produktů, které jsou na webových stránkách k dispozici ke koupi, byly co nejautentičtější. Uveřejnění fotografie na webových stránkách však neznamená, že uvedený výrobek je dodáván s přesnými vlastnostmi uvedenými na fotografii. Barevné odstíny se mohou lišit a výrobky na fotografiích nejsou prezentovány v životní velikosti, ale obvykle jsou zmenšeny. Pokud jsou výrobky vyrobeny z přírodních materiálů, mohou se ve výrobním procesu vyskytnout drobné odchylky od výrobků zobrazených na fotografiích.

Ceny produktů a služeb uvedených na webových stránkách jsou v eurech (EUR) nebo v měně uvedené u ceny. Zveřejněné ceny jsou ceny konečné, což znamená, že již zahrnují všechny již zaplacené daně a další poplatky. Ve zveřejněné ceně nejsou zahrnuty náklady na případné bankovní poplatky nebo poplatky za platební karty, které kupujícímu účtuje jeho banka nebo vydavatel karty, ani jiné náklady účtované kupujícímu. Zveřejněné ceny výrobků a služeb se mohou kdykoli změnit. Vždy platí cena platná v době podání objednávky a kupující je vázán cenou platnou v době podání objednávky.

Cena celé objednávky uvedená před jejím odesláním (dále jen "konečná cena") zahrnuje náklady na dodání objednaných výrobků. Konečná cena objednávky nebo zakoupených výrobků se může lišit v závislosti na zvoleném způsobu nebo době doručení, neboť různí poskytovatelé doručení mohou mít různé ceny. Cena za doručení je uvedena u každého způsobu doručení před odesláním objednávky. Kupující není v žádném případě povinen zaplatit částku vyšší, než je konečná částka za dodání.

Pokud je na webových stránkách uvedena částka, nad kterou je doručení zdarma, představuje tato částka prodejní cenu výrobku nebo výrobků bez poplatků za doručení.

Slevy, propagační kódy a další výhody se nesčítají, pokud není na webových stránkách výslovně uvedeno jinak.

Není-li uvedeno jinak, cena za dodání je: 149.00Kč.

Proces nákupu na webových stránkách; oprava chyb před odesláním objednávky

Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, zahájí kupující proces nákupu výběrem množství požadovaného výrobku nebo služby na webových stránkách a kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku". V dalším kroku zadá své dodací údaje. Před potvrzením objednávky může zákazník při nákupu produktů zvolit doplňkové služby (pojištění, prodloužení záruky, přednostní doručení atd.). Kliknutím na odkaz "Send me now" zákazník potvrdí objednávku a obdrží potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

Kupující se může kdykoli vrátit ke kterémukoli z předchozích kroků popsaných v předchozím odstavci a změnit nebo opravit jakékoli informace nebo volbu, případně přerušit nebo opustit nákupní proces.

Postup nákupu prostřednictvím vstupní stránky

Tam, kde to webové stránky umožňují, se prodej uskutečňuje prostřednictvím takzvané Landing Page, což znamená prodej prostřednictvím jedné z podstránek internetového obchodu, kde je obvykle na jedné webové stránce k dispozici jeden produkt nebo skupina produktů. Pro zákazníky je jednodušší, protože umožňuje rychlý nákup bez registrace. Pokud uživatel přišel na vstupní stránku, může se dostat k nákupnímu formuláři ("objednávkovému formuláři") kliknutím na tlačítko "Objednat nyní" nebo "Koupit nyní". Takových tlačítek může být na stránce několik a v závislosti na verzi vstupní stránky může být "Objednávkový formulář" umístěn v dolní nebo horní části stránky. K dispozici jsou stejné způsoby platby jako při běžném nákupu. Při výběru možnosti platby debetní nebo kreditní kartou, Paypalem nebo jiným platebním systémem se kupujícímu zobrazí příslušné formuláře, do kterých kupující zadá požadované informace. Při platbě na dobírku mohou být účtovány dodatečné poplatky z důvodu dodatečných nákladů na poplatky za doručovací služby, které budou kupujícímu oznámeny před dokončením nákupu.
Kupující zadá své údaje pro dodání výrobku do "Objednávkového formuláře". Kupující si také zvolí požadované množství výrobků nebo služeb. Některé produkty umožňují výběr dalších vlastností produktu (například velikosti nebo barvy). Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. Bez jejich zadání není nákup možný.
"Prioritní doprava" pod tlačítkem "Potvrdit objednávku" umožňuje zákazníkovi nechat si objednávku odeslat dříve než ostatní. V případě velkého počtu takových objednávek jsou prioritní objednávky vyřizovány v chronologickém pořadí objednávek zadaných s "Přednostním dodáním".
Nákup se dokončí kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku" nebo "Odeslat mi nyní" nebo na podobné tlačítko se zprávou. Současně se zákazníkovi otevře nová stránka s potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky je zasláno na zadanou e-mailovou adresu spolu s obchodními podmínkami. Kopie potvrzení objednávky je rovněž zaslána na interní e-mailovou adresu společnosti a slouží jako doklad o nákupu.

Pokud dodavatel nabízí dodatečnou slevu na objednaný výrobek nebo službu nebo pokud dodavatel nabízí možnost zakoupení dalších výrobků se speciálními slevami spolu s výrobkem, jsou zákazníci na dodatečnou slevu upozorněni při nákupu po zadání objednávky. V takových případech je objednávka dočasně zařazena do fronty a zákazník může objednávku dokončit přidáním dalších produktů nebo služeb. Pokud zákazník k objednávce nepřidá žádné nové produkty nebo služby, bude provedena pouze původní objednávka.

Procesem nákupu prostřednictvím vstupní stránky není nijak dotčeno právo kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

Uzavření smlouvy, právo uchazeče odstoupit od smlouvy

Kupní smlouva mezi poskytovatelem a kupujícím o nákupu produktů nebo služeb na webových stránkách je uzavřena v okamžiku, kdy kupující obdrží od poskytovatele e-mail potvrzující zadání objednávky. Kupní smlouvu o koupi produktů na webových stránkách lze uzavřít v českém jazyce.

Podmínkou platného uzavření smlouvy je, že kupující je starší 15 let a je způsobilý k právním úkonům.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je v případě, že si kupující zvolí platbu na dobírku nebo platbu na účet, kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy kupující zaplatí za výrobky dodané dodací službě nebo kdy prodávající obdrží na svůj transakční účet celou platbu kupujícího.

Poskytovatel neuchovává text kupní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a kupujícím a tento text není kupujícímu přístupný.

Bez ohledu na odstavec 1 může poskytovatel písemným oznámením zaslaným kupujícímu nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky odstoupit od smlouvy, pokud:

V případech uvedených v předchozím odstavci každá strana neprodleně vrátí druhé straně to, co od ní obdržela. V takovém případě nemá kupující nárok na jinou náhradu škody nebo odškodnění než na vrácení kupní ceny nebo konečné ceny a náhradu nákladů vynaložených na dopravu výrobku dodavateli.

Pokud si kupující zvolí jako způsob úhrady převod na transakční účet dodavatele (platba na základě zálohové faktury), musí být převod proveden nejpozději do 3 dnů od obdržení zálohové faktury, přičemž za den provedení převodu se považuje den, kdy dodavatel obdrží převod na svůj transakční účet. Pokud dodavatel neobdrží převod od zákazníka do 3 dnů od odeslání faktury, ale později, může dodavatel podle svého uvážení splnit smlouvu a zaslat zákazníkovi objednané výrobky nebo provést či zprostředkovat zakoupenou službu, nebo vrátit zákazníkovi jakoukoli přijatou částku, přičemž se má za to, že dodavatel od smlouvy odstoupil a nemá vůči zákazníkovi žádné další závazky.

Platební metody nákupu na webu

Na webu je možno za produkty a služby platit následujícími způsoby:

Poskytovatel neposkytuje záruku a není zodpovědný za žádné dodatečné náklady (např. poplatky, atd.), které vzniknou kupujícímu na základě výběru platební metody a jsou mu účtovány třetími stranami.

Doručení zakoupeného zboží, přednostní doručení, nedoručení

Poskytovatel doručuje zakoupené zboží, nebo poskytuje zakoupené služby v časovém úseku specifikovaném na webových stránkách anebo v komunikaci poskytovatele po vytvoření objednávky. Uvedené lhůty jsou orientační a platí pro doručení na adresy v ČR, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případech vyšší moci, které nemůže dodavatel ovlivnit (včetně, ale nikoliv pouze, válek, terorismu, vzpour, demonstrací, stávek, epidemií, přerušení dopravních uzlů, přírodních katastrof, atd.) může dojít k prodloužení doručovací lhůty, aniž by byl dodavatel zodpovědný za škody způsobené kupujícímu nebo jakéoliv třetí straně z výše uvedených důvodů.

Pokud si kupující vybere prioritní doručení, dodavatel odbaví zakoupené zboží prioritně a prioritně jej též předá doručovací službě. Bez ohledu na výše uvedené poskytovatel nemůže garantovat a nenese žádnou zodpovědnost za rychlejší doručení zakoupeného zboží, než kdyby kupující nezaškrtl možnost prioritního doručením vzhledem k tomu, že poskytovatel nemá přímý vliv na aktuální doručovací lhůtu.

Kupující bude informován o expedování zakoupeného zboží a o odhadované doručovací lhůtě pomocí e-mailu, nebo jinými komunikačními prostředky.

Kupujícímu budou zakoupené produkty doručeny domů nebo k předním dveřím doručovací adresy.

POkud v případě zaslání produktu pomocí zásilkové služby kupující zakoupené zboží nepřevezme do 15 dnů od data doručení, nebo do uplynutí jiné časové lhůty určené zásilkovou službou a produkty jsou po uplynutí této lhůty vráceny zpět poskytovateli, pak:

V případě uvedeném v první odrážce předchozího paragrafu může kupující požádat před uplynutím 30denní lhůty o znovuzaslání zakoupeného zboží na svou adresu. Poskytovatel je povinen produkty znovu odeslat za předpokladu, že kupující na jeho výzvu uhradil náklady spojené s opětovným doručením produktů.

Odstoupení spotřebitele (kupujícího) od smlouvy o koupi výrobků, vrácení výrobků a vrácení zaplacených peněz

Spotřebitel-kupující může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s dodavatelem do 14 dnů ode dne převzetí nebo akceptace zakoupených výrobků.

Kupující spotřebitel může od smlouvy odstoupit některým z následujících způsobů:

Má se za to, že spotřebitel odstoupil od smlouvy včas, pokud odeslal prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo pokud odeslal zakoupené zboží poskytovateli do 14 dnů od převzetí nebo akceptace zakoupených výrobků za předpokladu, že vrácené výrobky poskytovatel skutečně obdržel.

pokud spotřebitel již obdržel zakoupené výrobky a odstoupí od smlouvy, musí obdržené výrobky vrátit poskytovateli nepoškozené, ve stejném množství a se stejnými vlastnostmi, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zakoupených výrobků (balné, poštovné atd.) nese spotřebitel.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy včas, musí dodavatel vrátit všechny přijaté platby nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, avšak pouze v případě, že obdrží vrácené výrobky nebo důkaz od kupujícího spotřebitele, že výrobky byly v této lhůtě odeslány. V opačném případě může dodavatel vrácení peněz pozastavit. Pokud poskytovatel neobdrží vrácené výrobky ani do 30 dnů od obdržení prohlášení kupujícího spotřebitele o odstoupení od smlouvy, má se za to, že kupující spotřebitel od smlouvy neodstoupil, a poskytovatel je zproštěn svých závazků.

Kupující spotřebitel nemá nárok na vrácení poštovného, které zaplatil při nákupu na internetových stránkách, pokud si při objednávce na internetových stránkách zvolil jiný druh dopravy, než je cenově nejvýhodnější doprava nabízená poskytovatelem.

Vrácení přijaté platby provede poskytovatel s použitím platebního prostředku, který kupující spotřebitel použil při nákupu produktů, pokud kupující spotřebitel výslovně nepožádá o použití jiného platebního prostředku a pokud mu v důsledku toho nevzniknou žádné další náklady.

V případě dobírky zakoupených výrobků musí kupující spotřebitel poskytnout dodavateli údaje o svém transakčním účtu, jinak dodavatel není povinen peníze vrátit. Pokud kupující spotřebitel neposkytne údaje o svém transakčním účtu do 30 dnů od výzvy poskytovatele, je poskytovatel zproštěn povinnosti vrátit peníze.

V žádném případě nemá kupující nárok na vrácení peněz.

Kupující odpovídá spotřebiteli za jakékoli snížení hodnoty vrácených výrobků, pokud je toto snížení hodnoty důsledkem manipulace, která není nezbytně nutná ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zakoupených výrobků. Částka odpovídající snížení hodnoty může být zcela nebo zčásti započtena proti povinnosti dodavatele vrátit platby provedené na základě odstoupení kupujícího od smlouvy a v důsledku toho může kupující vrátit spotřebiteli sníženou částku nebo nevrátit žádnou částku.

Když spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží nebo služeb.

Pokud byly zakoupené výrobky personalizovány, tj. vyrobeny podle přesných pokynů kupujícího spotřebitele, a tudíž přizpůsobeny jeho osobním potřebám nebo preferencím, nemá kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.

Kupující spotřebitel rovněž nemá právo odstoupit od smlouvy:

Omezení a vyloučení odpovědnosti uchazeče

Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za výkon nebo dostupnost webových stránek nebo jakýchkoli jejich funkcí a neodpovídá za žádné škody, které uživatel utrpí v důsledku nedostupnosti, nefunkčnosti nebo nesprávného fungování webových stránek nebo jakékoli jejich části.

Poskytovatel neručí a neodpovídá za přesnost, aktuálnost, úplnost a správnost údajů a informací uvedených na Webových stránkách a neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Uživateli v důsledku spoléhání se na zveřejněný obsah.

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené na hardwaru, softwaru nebo jiném vybavení uživatele v důsledku používání webových stránek. Uživatel je povinen zajistit, aby zařízení používané k přístupu na webové stránky bylo řádně chráněno.

Ustanoveními výše uvedených odstavců nejsou dotčena práva kupujících vyplývající ze zákona o věcných vadách a zárukách na zakoupené výrobky.

Autorská práva a další práva duševního vlastnictví

Veškerý obsah webových stránek, včetně log, fotografií, videí, popisů produktů a služeb, hodnocení produktů (recenzí), příspěvků na blogu, uspořádání grafických prvků, celkového grafického designu, tlačítek a zdrojového kódu aplikací, které provozují webové stránky, je autorským dílem a jako takový je chráněn zákonem, včetně ochrany databází. Držitelem veškerých hmotných a jiných autorských práv k obsahu zveřejněnému na webových stránkách a ke zdrojovému kódu aplikací, které webové stránky provozují, je poskytovatel a/nebo osoba, která je jako taková výslovně uvedena u každé položky obsahu.

Jakékoli použití jakéhokoli obsahu zveřejněného na webových stránkách pro jiné účely než pro osobní prohlížení a informování uživatele a pro použití webových stránek v souladu s jejich účelem je bez výslovného předchozího písemného souhlasu poskytovatele zakázáno. Porušení autorských práv může být trestným činem, přestupkem a může mít za následek hmotnou odpovědnost porušitele. Zákaz uvedený v tomto odstavci se vztahuje i na rozmnožování nebo jiné užití údajů obsažených v databázích nebo jejich částech, a to i v případě, že tyto údaje samy o sobě nepředstavují autorské dílo (např. ceny výrobků apod.).

Text a logo představují rozlišovací značku / registrovanou ochrannou známku, k níž má poskytovatel výhradní práva. Jakékoli neoprávněné použití je zakázáno a může mít za následek hmotnou a trestní odpovědnost pro porušitele.

Uplatňování práva, řešení sporů

Vztahy mezi poskytovatelem a uživateli nebo zákazníky se řídí právem Slovinské republiky bez použití pravidel mezinárodního práva soukromého a procesního. V případě sporu mezi stranami je místně příslušný soud v místě sídla Poskytovatele.

Bez ohledu na předchozí odstavec je v případech, kdy kupující spotřebitel vystupuje jako žalobce, příslušný rovněž soud, na jehož území má kupující spotřebitel trvalé nebo přechodné bydliště.

Poskytovatel neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako příslušného k řešení spotřebitelského sporu, který může kupující spotřebitel zahájit podle právních předpisů o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Platforma pro řešení sporů online je kupujícím spotřebitelům přístupná prostřednictvím následujícího odkazu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VRÁCENÍ PENĚZ DO 14 DNŮ

(Vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)Tímto vám oznamuji, že odstupuji od smlouvy na následující položky:

Číslo faktury za přijaté položky:

Datum vystavení faktury za přijaté položky:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Číslo faktury:

Objednací číslo:

Vrácení kupní ceny bude provedeno bankovním převodem na uvedené číslo bankovního účtu:

Datum a podpis kupujícího:


Adresát:

Společnost je provozovatelem obchodu a prodejcem:

PROVIDIO d.o.o.

Kajakaška cesta 040 B

1211 Ljubljana, Slovenia


Registrační číslo společnosti: 8295298000

Identifikační číslo pro DPH: SI56533438, SI39975495

Firma je plátcem DPH.

TRR/IBAN: SI56 2900 0005 3707 302

SWIFT/BIC: BACXSI22XXX, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.